Aircraft Hangar

תעופה וביטחון

ייצור חלקים מרוכבים עם מאפייני אווירונאוטיקה ייחודיים ויוצאי דופן

טכנולוגיות הזרקה הינם כיום התחום המתפתח ביותר בחומרים מרוכבים. XENOM הינה הותיקה ביותר בייצור חלקי מבנה בטכנולוגיות ההזרקה השונות.
מגוון רחב של מוצרים יוצרו לאורך השנים על ידי החברה, אשר מחזיקה מערך הנדסי יחודי בתכן תהליך ותבניות, סימולציות הזרקת שרף תכן וביצוע תבניות.

Rafael Blade

מסכים לסימולטורים

חלקים תעופתיים

חלק מבני עם צלעות אינטגרליות

ראדום תת מימי

כתובת המפעל גלוסקא 4 ראשון לציון 75650 

כתובת לדואר ת.ד. 24117 תל אביב 61240

טל. 03-6493873

דוא"ל. office@xenom.com