top of page
Strip Ibud Shvavi.jpg

עיבוד שבבי

כל טכנולוגיות ייצור השונות בחו״מ מצריכות תבנית. Xenom מחזיקה במערך עיבוד שבבי המתקדם ביותר בתחום החומרים המרוכבים והפלסטיקה בשוק האזרחי, בצד התמחות בייצור אלמנטים גדולים במיוחד. מערך העיבוד השבבי של Xenom מאפשר לנו לתת מענה מהיר ואמין בחומרים מרוכבים ללא תחרות.

כל תהליכי הייצור השונים בחברה מתחילים בתבנית. את התבנית אנו מכינים בתהליך כרסום רב-שלבי : מתחילים בכרסום גלם באופן גס (לרוב מחומר EPS או בלוק סיקה),  המקבל שכבת ציפוי והקשחה של פיברגלס ואפוקסי. לאחר מכן, מצופה הגוף בשכבה פולימרית נוספת (tooling paste) , העוברת הקשחה. שכבה זו עוברת כרסום עדין ומדויק, להתאמה מלאה למידות התכנון. לרוב, תבניות כאלו יכולות לשמש לייצור סדרת חלקים. 

בחברה שתי כרסומות ייחודיות למודלים, חומרים מרוכבים, עץ וחומרים פלסטיים. כרסומת שלושה צירים וכרסומת חמישה צירים מהגדולות בארץ (3500/3500/1500 מ"מ). יכולת העיבוד השבבי של חלקי פחמן משמעותית ביותר בסדרות יצור קטנות בהן ניתן לעקוף השקעה יקרה בתבניות ע"י עיבוד סופי של החלקים בחמישה צירים ברמות דיוק גבוהות ביותר.

bottom of page