top of page
tchelet beam single.png

הנדסה מתקדמת

Xenom מעניקה שירות וליווי מלא בתהליך מעיצוב ראשוני ועד לתוצר הסופי, כולל תכן הנדסי בתלת מימד, חישובי חוזק, סימולציות חוזק וזרימה, ועוד. שירותי ההנדסה שלנו כוללים בחירת חומרים, חישובי חוזק, בחירת טכנולוגיית ייצור מתאימה, תכן תבניות ומתקני ייצור ותכן קו ייצור. לXenom התמחות ייחודית בסימולציות זרימה (CFD) ייעודיות ליישומי חו״מ, המאפשרת ביצוע חלקים בהזרקות מורכבות ובמימדים גדולים במיוחד.

חומר מרוכב הינו חומר מהונדס. בחירת החומרים, הרכב החומר ושיטת הייצור מותאמים לשיקולי ולדרישות הביצועים הספציפיות לחלק, בהתאם לגיאומטריה נתונה ולתנאי הסביבה. נסיוננו מראה כי תחום החומרים המרוכבים הוא חדש למרבית המתכננים, ואנו ערוכים לתת את כל התמיכה הנדרשת בייעוץ ושירותי הנדסה, על מנת להפוך את התכנון לבר ביצוע ויעיל במסגרת התקציבית המתאימה. בXenom צוות הנדסי בכיר ובעל ניסיון הכולל מהנדסי מכונות, פלסטיקה, אלקטרוניקה אדריכלות ותעשייה. 

​תהליכי הזרקה בחומרים מרוכבים מיושמים באופן נרחב בתעשייה הודות לעלות הייצור הנמוכה, לחסכוניות שלהם ולביצועים המכאניים המצויינים המתקבלים בתוצר. המורכבות הטכנולוגית של תהליך הייצור מחייבת סימולציות ממוחשבות לקבלת וולידציה נומרית להתנהגות הזרימה. סימולציות כאלו מבוצעות להזרקות בלחץ גבוה בתבניות סגורות ולהזרקות בתבניות פתוחות. 


הדמיה נומרית של תהליכי RTM  מספקת חיזוי מהיר של דפוס מילוי התבנית וזמן מחזור העיבוד, ומאפשרת מזעור של היווצרות חללים בהזרקה, הפוגעים בביצועים המכאניים של המוצר. בשונה מעולם הזרקות הפולימרים התרמופלסטיים, הסימולציות בחומרים מרוכבים כוללות בתוכן התייחסות לתווך פורוזיבי - חומר הגלם המהווה חסם לזרימת השרף בתבנית ובחלק. כך למשל, מתקבלת תמונת מצב מהסימולציה לגבי האופן בו סוג בדי השריון בחומר המרוכב והמבנה  שלהם, משפיעים על אופן זרימת השרף בתהליך ההזרקה. ביצוע סימולציות מאפשר תכנון מהיר ומדויק של תבניות הזרקה לכל תהליכי הזרקת השרף, ללא מגבלת גודל, צורה או מורכבות גיאומטרית.

bottom of page