top of page
STRIP

טכנולוגיות ייצור

  • Resin Infusion

  • Contact Moulding (Hand Layup)

  • RTM & Light RTM

  •  Silicon Bagging  

  • Vacuum Bagging

אנו מתאימים בכל פרויקט את טכנולוגיית הייצור האופטימלית, בהתחשב בדרישות המוצר, הגיאומטריה, הביצועים הנדרשים, מגבלות תקציב ולוח זמנים. בצד התמחות ייחודית בטכניקות הזרקה, אנו מייצרים באופן שוטף במגוון שיטות, ומשקיעים משאבים ניכרים בפיתוח פטנטים בלעדיים בתהליכי הייצור. אנו נדע להתאים את הטכנולוגיה המתאימה למוצר המבוקש ברצפת הייצור שלנו.

באופן שוטף תמצאו את הטכנולוגיות הבאות:

RESIN INFUSION

בXenom  מיישמים מעל 14 טכנולוגיות הזרקה שונות, עם התמחות מיוחדת בטכנולוגיית Resin Infusion - תכנון הזרקות של חלקים גדולים ע"י מערך סימולציות מתקדם. תהליכי הזרקת שרף הינם היום האופציה הטובה ביותר ליצור מגוון רחב של מוצרי מבנה בחומרים מרוכבים, באפשרותם ניתן ליישם תכונות גיאומטריות מורכבות יחד עם איכויות מבניות גבוהות במחיר תחרותי. חברתנו רשמה שני פטנטים על תהליכי יצור בתחום ומיישמת אותם בהצלחה.

Picture5_edited.png

RTM & LIGHT RTM

RTM הינה טכנולוגיית הזרקה בה שתי התבניות קשיחות ולחץ ההזרקה גבוה. XENOM הינה חלוצת יישום טכנולוגיות אלו בישראל. מגוון הטכנולוגיות הרחב מתאים לאין ספור יישומים.

RTM_10112008Test.jpg

VACUUM BAGGING 

ייצור תחת שק ואקום מבטיח החדרה מלאה של השרף ליריעות הבדים, באופן מבוקר ואחיד. הספגת הבדים מבוצעת לאחר שהתבנית נמצאת תחת ואקום מלא, וכך השרף נשאב אל תוך הלמינט ביעילות מקסימלית.

Vacuum bagging.jpg

CONTACT MOULDING (HAND LAYUP)

בצד תהליכי ההזרקה השונים, אנו עושים שימוש רב בשיטות הייצור המסורתיות והאמינות בתחום, המבוססות על ליווח ידני  (hand lay-up). שכבת gel coat  מיושמת על גבי התבנית להבטחת פני שטח באיכות גבוהה. לאחר מכן שכבות של אריגי סיבים ממוקמים על התבנית בהתאם לתכן, ומבוצעת הספגה מלאה בשרף הפולימרי (בהברשה, יציקה או ריסוס). חיזוקים, אביזרים וחלקי חיבור שונים יכולים להיות מוטמעים בחלק בשלב זה, על פי צורך.

Hand lay-up.JPG

SILICON BAGGING

שיטת ייצור ירוקה ומתקדמת בתבניות גמישות על בסיס סיליקון. השיטה מאפשרת ייצור חזרתי של חלקים תחת ואקום, יחד עם  הוזלה של עלויות הייצור.

silicon bagging_2.jpg
bottom of page