top of page
Aircraft Hangar

תעופה וביטחון

Beams & Ducts

אנו עוסקים בייצור חלקי תעלות לתעופה וקורות מבניות, טכנולוגיית היצור הינה שימוש בבדים מוספגים תעשייתית (פריפרג) לקבלת איכות אחידה עם משקל נמוך

bottom of page