top of page
Aircraft Hangar

תעופה וביטחון

Radomes & Reflectors

Radomes & Reflectors

דיוק, ביצועים גבוהים ומדוייקים מהחומר המרוכב הם הדרישות העיקריות ממבנים קלי משקל בשילוב עם חומרים ייחודיים המעניקים תכונות חשמליות יוצאות דופן במגוון תדרים

bottom of page