top of page
Aircraft Hangar

תעופה וביטחון

Simulators

סימולטורים לטיסה הינם השילוב של תכנון מדוייק בחומרים מרוכבים הן מעולם הבטחון והן מעולם הבנייה . ביצוע מסכי הסימולטורים משלב יכולת ביצוע תבניות גדולות ומדוייקות יחד עם תהליך יצור מתקדם של הזרקת שרף

bottom of page