Modern Building

אדריכלות

הכשרת היישוב

מעצבת עליזה שינזון

בני ברק

2020

שנה:

בוצע

סטטוס:

הכשרת היישוב

חיפויי קיר עיצוביים ללובי מגדל משרדים

עיצוב פנים ללובי מגדל משרדים: קיר פוליגונים מרחבי (״אוריגאמי״), המהווה את הרקע העיצובי לחלל כולו, וקיר צלעות דרמטי המלווה את הכניסה למרחב

כתובת המפעל גלוסקא 4 ראשון לציון 75650 

כתובת לדואר ת.ד. 24117 תל אביב 61240

טל. 03-6493873

דוא"ל. office@xenom.com