top of page
Modern Building

אדריכלות

הביאנלה ה-15 לאדריכלות בונציה

צוות אוצרות הביתן הישראלי, ד"ר אריאל בלונדר

ונציה

2016

בוצע

סטטוס:

הביאנלה ה-15 לאדריכלות בונציה

מיצב מרכזי לביתן הישראלי, עבודה נסיונית בחומרים מרוכבים בהשראת קן ציפור

פרויקט אקספרימנטלי בחומרים מרוכבים, ללא תבנית. המיצב המרכזי לביתן הישראלי בביאנלה לאדריכלות בוונציה מתחקה אחר תכונותיו הייחודיות של קן הציפור, בביצוע נסיוני ללא תבניות של כ1500 אלמנטים מחומרים מרוכבים, היוצרים סבך של כ27 מ״ק, במשקל כולל של 150 קג בלבד!

bottom of page