top of page
Modern Building

אדריכלות

בית חולים וולפסון, בית חולים לילדים

הרשאגה שטרנברג אדריכלים

חולון

2020

בוצע

סטטוס:

בית חולים וולפסון, בית חולים לילדים

חללי פנים כדוריים לשהיית מבקרים

מבנה כדורי מחומר מרוכב הכולל קונסטרוקציית מתכת נסתרת, לחללים אינטמיים לשהייה. המבנים מוצבים ברחבי בית החולים בצבעי גמר מגוונים, ומכילים ספסל אינטגרלי לישיבה

bottom of page