top of page
Dentist Office

תעשיה

חלקים תעשייתים

חלקים תעשייתים

החוזק הגבוה והמשקל הנמוך הופכים את החומרים המרוכבים לפתרון לאלמנטים תעשייתיים שונים, לייצור בודד או לסדרות

Image-empty-state.png

חלקים שונים

Image-empty-state.png

אורביט- עמוד

עמודים סטרוקטורליים

Image-empty-state.png

אורביט- זרוע

זרוע למכונת סריקה

Image-empty-state.png

Uzat

ייצור מפתח ייעודי בעל חוזק גבוה

bottom of page